4 de juliol de 2019

Campus Gaudeix del bàsquet Enjoy it

Objectius

Els objectius del Campus Gaudeix del Bàsquet són els següents:

  • Perfeccionar la tècnica individual del jugador/a, emfatitzant en els aspectes que puguin ajudar al jugador/a a desenvolupar-se millor en el terreny de joc, guanyant confiança i efectivitat en les seves accions.
  • Oferir nous recursos tècnics, que donen seguretat al jugador/a en el seu joc.
  • Treballar al voltant del respecte, la confiança i l'esforç, adquirint uns bons hàbits esportius i generant convivència i sentit de grup amb els altres companys/es.

Nosaltres