25 de juny de 2019

Campus Gaudeix del bàsquet

Equip de treball

L'equip de treball del Campus Gaudeix del Bàsquet està format per:

  • Un Director , que s'encarrega de tot el bon funcionament del Campus.
  • Un Director Tècnic, que dirigeix tota la vessant esportiva..
  • Un Coordinador, que s'encarrega de tota la part logística.
  • Un/a Fisioterapeuta.
  • Un/a farmacèutic/a.
  • Monitors de lleure, encarregats de preparar totes les activitats de temps lliure.
  • Monitors de bàsquet, que dirigeixen els entrenaments (per cada 10 participants, un monitor).

Aquestes persones, cadascuna en el desenvolupament de la seva tasca, cuidaran dels assistents per tal que gaudeixin d'una estada
perfecte.

Nosaltres